Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
 
Интегрирана система за управление - ИСУ
 
 
 
 

Интегрирана система за управление - ИСУ

Интегрираната система за управление - ИСУ обединява стандартите: ISO 9001,OHSAS 18001 и ISO 14OO1.Тя включва всички добри бизнес практики, които съществуват в организацията – финансово управление, управление на човешките ресурси,измерване удовлетвореността на клиентите и др. Внедряването на интегрираната система за управление позволява постигането на непрекъснато усъвършенстване, максимална ефективност и ефикасност на всички процеси

Одитите за сертификация на ИСУ по ISO 9001, BS OHSAS 18001 и ISO 14OO1 са проведени на 16.10.2010 от OHMI EuroCert® GmbH Magdeburg, и на 23.10.2012г от ТЮФ НОРД ЦЕРТ ГмбХ.

ТЮФ НОРД е основана през 1999 год. в гр.Пловдив и е част от немската експертна организация TUV NORD GRUPPE. До момента от ТЮФ НОРД ЦЕРТ има сертифицирани над 800 български компании.

Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
 
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

Удостоверение строителна камара

 

Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB

© 2005 КРИС bgwebsite.com