Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
Електроапаратура - бг
 
АТОО
Бутони
ВЛДК, ПЛДК
Измервателни и сигнализиращи уреди
ВП, ОВП
Eлектроапаратура 20 kV
Кнопки
Контактори
Пускатели въздушни
ПГП
Прекъсвачи
Релета
Tрансформатори
Електрически табла
Кабели и проводници
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Електроапаратура - бг
АТОО
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Прекъсвачи АТ 00 от 1 ÷ 1,6 до 25 ÷ 32.
Бутони
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Командни бутони тип ВТ.
Използват се във всички случаи, когато е необходимо да се включат, изключат или превключват една или повече командни вериги на електроапарати посредством ръчно задействане на бутона.
Различни видове, със сигнална лампа, с лостче и др.
ВЛДК, ПЛДК
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Лостови прекъсвачи ВЛДК, ПЛДК;
380V; 100, 160, 250, 400, 630, 1000А; IP 00

Измервателни и сигнализиращи уреди
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Български средства за автоматизация.
ВП, ОВП
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Високомощни предпазители ВПНН;
Стойки за ВвП.
Eлектроапаратура 20 kV
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Високоволтови предпазители; Стойки за ВвП; Порцеланови изолатори; Разединители 10кV, 20kV; Диелектрични защитни средства.
Кнопки
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Пускови кнопки, различни видове.
Контактори
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Контактори тип К_Е, V_E;
Работен ток 6 ÷ 250А;
Напрежение на веригата за управление 24, 36, 42, 48, 110, 220, 380V.

Пускатели въздушни
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Пускатели въздушни от серия П 6Е до П 100Е
Реверсивни пускатели от серия ПР
6Е до П 100Е;
ПЗТ 6Е до 100Е.
ПГП
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Пакетни гърбични прекъсвачи и превключватели тип ПГП.
Различни варианти според броя на полюсите и схемата на свързване, предназначение; двуполюсни, триполюсни, реверсивни.
Прекъсвачи
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Автоматични прекъсвачи
А1 25 ÷ 100А;
А2 125 ÷ 250А;
А3 320 ÷ 500А;
А3М 630
А4 800
А5 1000 ÷ 1500А

Релета
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Термични релета; релета за печки тип РКП;
терморелета;
терморегулатор за подово, за бойлер;
релета време.
Tрансформатори
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Токови трансформатори; електронни трасформатори; звънчев трансформатор; халогенни и др.
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com