Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
Електрически табла
 
Апартаментни табла
Бойлерни табла
Табла "Темо"
Изработка на ел. Табла
Аксесоари за табла
Кабели и проводници
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Електрически табла -> Табла "Темо"
Табла "Темо"
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Таблата са снабдени с нулева шина, планка за часовник нощна тарифа(ЧНТ) и електромери, шина за предпазители. Степен на защита IP44.

Могат да бъдат изработени и според Вашите специфични нужди и с допълнителна врата. Предлага се и електромери, часовници нощна тарифа, автоматични предпазители за оборудване на таблата.


Номенклатура Описание
ТЕМО 1М за един монофазен електромер
ТЕМО 1М+Ч за един монофазен електромер и НТ
ТЕМО 2М+Ч за два монофазни електромера и ЧНТ
ТЕМО 3М+Ч за три монофазни електромера и ЧНТ
ТЕМО 4М+Ч за четири монофазни електромера и ЧНТ
ТЕМО 5М+Ч за пет монофазни електромера и ЧНТ
ТЕМО 1Т за един трифазен електромер
ТЕМО 1Т+Ч за един трифазен електромер и ЧНТ
ТЕМО 2Т+Ч за два трифазни електромера и ЧНТ
ТЕМО 1Т+1М+Ч за един трифазен, един монофазен електромер и ЧНТ
ТЕМО 1Т+2М+Ч за един трифазен, два монофазни електромера и ЧНТ
ТЕМО 3Т+Ч за три трифазни електромера и ЧНТ
ТЕМО 3Т+1М+Ч за три трифазни електромера, един монофазен и ЧНТ

 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com