Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
Електрически табла
Кабели и проводници
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
 
Аварийни осветители
Аплици и плафониери
Промишлени осветители
Улични осветители
Луминисцентни осветители
Прожектори
Ел. крушки
Аксесоари за осветителни тела
Луни и спотове
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Осветителни тела и крушки -> Луминисцентни осветители
Луминисцентни осветители
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Различни модели луминисцентни осветители:
обикновени и противовлажни;
със и без разсейвател;
с приложение в битови и промишлени помещения, офиси, търговски обекти.

Вид

Модел

Степен на защита

W

ЛОТ без разсейвател

“Вексан”

IP20

1х18 W
1x36 W
2x18 W
2x36 W

ЛОТ с разсейвател, с ключ

“А”

IP21

1x8 W
1x15 W
1х18 W

ЛОТ с разсейвател

“А”

IP54

1x36 W
2x18 W
2x36 W

ЛОТ с матиран разсейвател

 

IP54

1x36 W
2x18 W
2x36 W
3x36 W

ЛОТ с разсейвател

“EKOLUX”

IP54

1x18 W
1x36 W
2x18 W
2x36 W
3x36 W
2x58 W

ЛОТ с разсейвател

“BEGELLI”

IP65

1x18 W
1x36 W
2x18 W
2x36 W
3x36 W
1x58 W
2x58 W

ЛОТ с електронно палене, безДроселно

“BRILUX

IP21

1x8 W
1x13 W

ЛОТ с електронно палене, безДроселно, сребристо/

“ARIBA”

IP21

1x8 W
1x13 W

ЛОТ каре
открит монтаж
скрит монтаж
за кнауф
двойна парабола

 

IP20

2x18 W
2x36 W
3x18 W
4x18 W


 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com