Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
Електрически табла
Кабели и проводници
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
 
Аварийни осветители
Аплици и плафониери
Промишлени осветители
Улични осветители
Луминисцентни осветители
Прожектори
Ел. крушки
Аксесоари за осветителни тела
Луни и спотове
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Осветителни тела и крушки -> Ел. крушки
Ел. крушки
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Разнообразен асортимент от крушки, обикновени, живачни, луминисцентни, натриеви, халогенни, метал-халогенни, сигнални лампи и други.Вид

Модел

W

Обикновени крушки с нажежаема жичка

“TUNGSRAM”

Е27 25 W
Е27 40 W
Е27 60 W
Е27 75 W
Е27 100 W
Е27 150 W
Е27 200 W
Е27 300 W

Обикновени крушки с нажежаема жичка

“TUNGSRAM”

E40 300 W

Обикновени крушки с нажежаема жичка

“TUNGSRAM”

Е27 25 W
Е27 40 W

Обикновени крушки с нажежаема жичка

“TUNGSRAM”
софтон

Е27 40 W
Е27 60 W
Е27 75 W
Е27 100 W

Обикновени крушки с нажежаема жичка

“TUNGSRAM” минисофтон

Е14 25 W
Е14 40 W
Е14 60 W

Обикновени крушки с нажежаема жичка

“TUNGSRAM” минисофтон

Е27 25 W
Е27 40 W
Е27 60 W

Обикновени крушки с нажежаема жичка

“TUNGSRAM” криптон

Е27 25 W
Е27 40 W
Е27 60 W
Е27 75 W
Е27 100 W

Обикновени крушки с нажежаема жичка

“TUNGSRAM” рефлекторни

R39 E14 25 W
R39 E14 30 W
R50 E14 25 W
R50 E14 40 W
R63 E27 40 W
R63 E27 60 W
R80 E27 40 W
R80 E27 60 W
R80 E27 75 W
R80 E27 100 W

Обикновени крушки с нажежаема жичка

“TUNGSRAM”
свещ

Е14 25 W
Е14 40 W
Е14 60 W

Обикновени крушки с нажежаема жичка

“TUNGSRAM”
сфера

E14 25 W
Е14 40 W
Е14 60 W
Е27 25 W
Е27 40 W
Е27 60 W

Обикновени крушки с нажежаема жичка

“TUNGSRAM”
globe

G80 E27 40 W
G80 E27 60 W
G80 E27 100 W
G95 E27 40 W
G95 E27 60 W
G95 E27 100 W
G125 E27 40 W
G125 E27 60 W
G125 E27 100 W

Крушка за хладилник

“TUNGSRAM”

E14 15 W

Крушка за печка 300°С

“TUNGSRAM”

E14 15 W

Кварцова лампа

“TUNGSRAM”

E27 250 W

Нисковолтови лампи

“TUNGSRAM”

36 V
24 V
42 V
60 W

Халогенни лампи

“TUNGSRAM”

100 W
150 W
200 W
300 W
500 W
1000 W
1500 W
2000 W

Халогенни лампи

“BRILUX”

100 W
150 W
200 W
300 W
500 W
1000 W
1500 W
2000 W

Луминисцентни тръби

“TUNGSRAM”

6 W
8 W
13 W
15 W
18 W
36 W
40 W
58 W

Цветни луминисцентни тръби

“TUNGSRAM”

20 W

Ултравиолетови луминисцентни тръби

“TUNGSRAM”

20 W
40 W

Луминисцентни тръби кръг

“TUNGSRAM”

22 W
32 W
40 W

Живачни лампи

“TUNGSRAM”

125 W
250 W
400 W

Енергоспестяващи лампи

“TUNGSRAM”

12 W
16 W
21 W

Енергоспестяващи лампи

“PHILIPS”

9 W
11 W
14 W
20 W

Енергоспестяващи лампи

“TUNGSRAM” PL

7 W
9 W
11 W
13 W
18 W
26 W

Натриеви лампи

“TUNGSRAM”PL

Е27 70 W
E40 150 W
E40 250 W
E40 400 W

Метал-халогенни лампи, вертикални и хоризонтални

“TUNGSRAM”PL

E40 250 W
Е40 400 W

БезДроселни лампи

“OSRAM”

E27 160 W
E40 250 W


 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com