Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
Електрически табла
Кабели и проводници
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
 
Аварийни осветители
Аплици и плафониери
Промишлени осветители
Улични осветители
Луминисцентни осветители
Прожектори
Ел. крушки
Аксесоари за осветителни тела
Луни и спотове
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Осветителни тела и крушки -> Аксесоари за осветителни тела
Аксесоари за осветителни тела
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Дросели
Дросел 7,9,11 W
Дросел 20W
Дросел 40W
Дросел ЖЛ 125W
Дросел ЖЛ 250W
Дросел ЖЛ 400W
Дросел НЛ 70W
Дросел НЛ 150W
Дросел НЛ 250W
Дросел НЛ 400W
Дросел МХЛ 70W
Дросел МХЛ150W
Дросел МХЛ 250W
Дросел ТРИДОНИК 18W
Дросел ТРИДОНИК 40W
Дросел ТРИДОНИК 65W
Дросел ТРИДОНИК 150W
Електронен дросел 2Х58WПЗУ:
ПЗУ 70W
ПЗУ 150W
ПЗУ 250W
ПЗУ 400W
ПЗУ 1000W


Стартери
Стартери 4-22W
Стартери 4-65W

 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com