Представяне

Обекти

Референции

Интересно

* най-големият ветроенергиен парк в България

* вятърът се превръща в енергия

 

[ ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ]
ВЯТЪРЪТ СЕ ПРЕВРЪЩА В ЕНЕРГИЯ
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Енергията, добивана от вятъра, не е ново явление. Тя е световен феномен и най-бързо развиващият се източник на енергия в световен мащаб. Чистите и ефективни модерни технологии дават поне малко надежда, че бъдещето може да е основано на неизчерпаеми, незамърсяващи околната среда производства. През последното десетилетие е постигнат огромен напредък. Добивът на енергия от вятъра извървя дълъг път от първите прототипи от преди 20 г.

Днешните турбини за вятърни генератори са най-доброто, което модерните технологии могат да предложат – те са модулни, инсталират се лесно и с тях се работи бързо. Размерът на турбините варира от няколко киловата до над 3500 киловата, като най-големите турбини достигат над 100 м височина. Модерните вятърни инсталации могат да се състоят от само една турбина или да достигат няколко стотин MW. От вятъра може да се добие 200 пъти повече енергия, отколкото е необходима в световен мащаб.

Като вече утвърдили се в бранша на база дългогодишния си опит и високо квалифицирания си екип от специалисти, ние от „КРИС 94” ООД Ви предлагаме като услуга изграждане, пускане в експлоатация и поддръжка на електрозахранване на вятърни генератори. 

a

 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com