Представяне

Обекти

Референции

Интересно
[ ВЯТЪРНИ ПАРКОВЕ]
 

Kрис 94 е участвала като главен изпълнител и подизпълнител на следните обекти:

ВП Гурково – 2008 г.

Обща инсталирана мощност: 750 kW

ВП Каварна – 2008 г.

Обща инсталирана мощност: 32 MW

ВП Крупен – 2009 г.

Обща инсталирана мощност: 12 MW

ВП Свети Никола – 2009 г.

Обща инсталирана мощност: 156 MW

ВП Балчик – 2010 г.

Обща инсталирана мощност: 6 МW

ВП Каварна – 2010 г.

Обща инсталирана мощност: 50 МW

ВП Пролез – 2010 г.

Обща инсталирана мощност: 9 МW

ВП Храброво 1 – 2010 г.

Обща инсталирана мощност: 2 МW

ВП Храброво 2 – 2012 г.

Обща инсталирана мощност: 3 МW 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com