Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
ЗА НАС
 
„Крис 94”ООД  е oрганизация с 21 годишна история, чиято успешна дейност на пазара я наложи като търсен и коректен партньор, и превърна името й в символ на качество, експедитивност и новаторски подход.
Компанията се развива в две основни направления: търговия с електроматериали и ел. апаратура; инженеринг и сервиз.
За по-доброто функциониране на основните процеси, в организацията е внедрена ИСУ (интегрирана система за управление), обединяваща  стандартите: ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14OO1;което подпомага извършване на всички дейности по - прецизно и отговорно.
„КРИС  94”ООД е вписана в Централния  професионален регистър на строителя за строежи от III та група – II категория  и е редовен член на „Българската строителна камара”
С професионализъм и експертни решения се удовлетворяват всички нужди на клиентите.

ОТДЕЛ "ТЪРГОВИЯ"

Търговският отдел на фирмата има 21 годишна история. Основната дейност в самото начало е търговията с електроматериали (релета, клеми, ел. предпазители, токови трансформатори, контактори), електрооборудване, кабели и проводници, кабелна арматура, заземителни устройства, осветителни тела и лампи.
Наши клиенти са хиляди фирми от страната и чужбина.
Участвали сме в доставките за изграждането на вилни селища, голфигрища, жилищни кооперации, административни сгради и складове, вятърни паркове и фотоволтаични централи.
Доставяли сме стоки за електроразпределителните дружества, за фирми, развиващи дейност в областта на водоснабдяването, телекомуникации, химическа промишленост и машиностроене.
От 2010 г. „Крис 94”ООД е официален представител на италианската компания „Carlo Gavazzi", която е със 80 годишен опит в производството на системи за управление и автоматизация, както и производство на всички периферни компоненти спомагащи за  управлението на автоматични процеси (датчици, релета и др.).

ОТДЕЛ "ИНЖЕНЕРИНГ"

Дейността на инженеринговия отдел се развива в четири направления:


- Инженеринг на възобновяеми енергийни източници- вятърни генератори, фотоволтаични централи
- Инженеринг на промишлени и заводски обекти

- Инженеринг на административно-стопански, търговски и жилищно-битови сгради

- Сервиз и поддръжка

Фирмата има необходимите транспорт, механизация и апаратура, както и висококвалифициран ръководен и изпълнителски персонал, което позволява на фирмата да изпълнява поетите ангажименти към своите клиенти с отлично качество и в рамките на договорените срокове. „Крис 94”ООД заемa едно от водещите места в този сектор на енергетиката.Екипът е успял да изгради собствен стил на работа, който с натрупването на опит непрекъснато го развива.

Крис 94 извършва следните дейности:
- Инженеринг: проектиране и изпълнение на енергийни обекти;

- Електромонтажни работи, изграждане на ел. уредби високо, средно и ниско напрежение, в подстанции, възлови станции, трафопостове;

- Ел.монтажни работи за изграждане на нови мощности в промишленоста;

- Пусково-наладъчни работи: настройка и въвеждане в експлоатация на ел. уредби и съоръжения;

- Ремонтни работи: рехабилитация и подмяна на ел. съоръжения и агрегати , контролни и силови кабели, кабелни трасета;

- Автоматизация:проектиране и монтаж на автоматизирани системи;

- Оптични мрежи:проектиране, изпълнение и пуск; анализ на оптични трасета.

 

Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a

© 2005 КРИС bgwebsite.com