Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
 
ОТ, ОТЕ
Бутони
Дефектотокови защити
Електроапаратура 20 kV
Кабелни връзки
Кабелни канали
Катодни отводители НН
Клеми
Ключове и контакти
Контактори ABB
Крайни изключватели
Кутии
Моторни прекъсвачи АВВ
Предпазители
Прекъсвачи
Разединители
Релета
Табла апартаментни
Табла метални
Табла пластмасови Gemini
Табла разпределителни тип Ar Tu
Термични защити
Токови трансформатори
Шини
Щепсел, контакт "Евро"
Честотни управления
Електрически табла
Кабели и проводници
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Електроапаратура АВВ
ОТ, ОТЕ
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Електроапаратура и средства за автоматизация АВВ, извършващи функции по разпраделение на ел. енергия и защита на ел. веригии, пусково-комутационна и регулираща апаратура да управление на ел. машини и електроапаратура.
Бутони
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Марката "АВВ" предлага пълния обхват от 22мм бутони, аварийни стоп бутони, избирателни превключватели и сигнални лампи. Допълват се с широк асортимент от аксесоари: табелки за легенди, крушки, специални блокове, кутии и преходници. Цялата гама бутони се характеризира с бързо и лесно сглобяване.
Дефектотокови защити
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Основното им предназначение е за защита срещу действието на дефектни токове, претоварване и късно съединение. Намира приложение в жилищни и търговски сгради. Различни серии, различни характеристики и предназначение.
Електроапаратура 20 kV
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Електроапаратура и средства за автоматизация АВВ, извършващи функции по разпраделение на ел. енергия и защита на ел. веригии, пусково-комутационна и регулираща апаратура да управление на ел. машини и апарати.
Кабелни връзки
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Електроапаратура и средства за автоматизация АВВ, извършващи функции по разпраделение на ел. енергия и защита на ел. веригии, пусково-комутационна и регулираща апаратура да управление на ел. машини и апарати.
Кабелни канали
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Електроапаратура и средства за автоматизация АВВ, извършващи функции по разпраделение на ел. енергия и защита на ел. веригии, пусково-комутационна и регулираща апаратура да управление на ел. машини и апарати.
Катодни отводители НН
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Катодни отводители със защита от напрежение OVR и мълниеприемници с изпреварващо действие OVR
Клеми
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Редови клеми, Винтови клеми, Пружинни клеми, Силови клеми и клеми тип ADO.
Ключове и контакти
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Естествените и неповторими форми, подчертани от голямото цветово разнообразие дават възможност на ключовете и контактите от марката "АВВ" хармонично да се впишат навсякъде. Дългогодишните традиции и високото качество, съобразено с най-високите съвременни изисквания осигуряват дълга и безпроблемна експлоатация. Голямото разнообразие и авангардните технологии се грижат за Вашия уют и комфорт.
Контактори ABB
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Електроапаратура и средства за автоматизация АВВ, извършващи функции по разпраделение на ел. енергия и защита на ел. веригии, пусково-комутационна и регулираща апаратура да управление на ел. машини и апарати.
Крайни изключватели
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Използват се за автоматично управление на машини, инструменти, ограничаване действието на работни устройства или управление на процес.
Кутии
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Електроапаратура и средства за автоматизация АВВ, извършващи функции по разпраделение на електроенергия и защита на ел. веригии, пусково-комутационна и регулираща апаратура да управление на ел. машини и апарати.
Моторни прекъсвачи АВВ
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Моторните защитни прекъсвачи намират приложение там, където трябва да се контролират особено вискоки токове на късо съединение. Стойности от 50 - 100 kA. Предлага се пълната гама от седем серии, с възможност да покрият работен ток в диапазон 0,1- 100 А.
Предпазители
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Автоматични предпазители за защита и управление на вериги срещу свръхтовари и къси съединения; защита от съпротивителни и индуктивни товари със слаб ток на включване. С приложение в жилищни, търговски и промишлени сгради. Изключвателна способност от 1 до 100 А.
Прекъсвачи
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Прекъсвачи серия Tmax, Emax. Различни размери, характеристики и предназначение.
Разединители
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Хоризонтални разиденители Easy Line , 3-полюсни вертикални разединители In Line , разединители "ОТ" .
Релета
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Електроапаратура и средства за автоматизация АВВ, извършващи функции по разпраделение на ел. енергия и защита на ел. веригии, пусково-комутационна и регулираща апаратура да управление на ел. машини и апарати.
Табла апартаментни
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Апартаментни табла от марката АВВ
Табла метални
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Метални табла с приложение в промишлеността, индустрията и жилищното строителство.
Табла пластмасови Gemini
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Пластмасови табла Gemini , използващи се както за разпределителни табла, така и за автоматизация.
Табла разпределителни тип Ar Tu
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Разпределителни табла Ar Tu, използващи се при изграждането на електроразпределителни уредби в индустрията, промишлеността и строителството.
Термични защити
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Електроапаратура и средства за автоматизация АВВ, извършващи функции по разпраделение на ел. енергия и защита на ел. веригии, пусково-комутационна и регулираща апаратура да управление на ел. машини и апарати.
Токови трансформатори
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Използват се за трансформиране на големи първични токове / мах 6000А / в малки вторични токове, по този начин индиректно захранват аналогови или цифрови измервателни устройства. Те са налични в два варианта: Класически - снабдени са с шина или първична клема;
Проходни- имат отвор, от където да минава първичния кабел или шина.

Шини
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Електроапаратура и средства за автоматизация АВВ, извършващи функции по разпраделение на ел. енергия и защита на ел. веригии, пусково-комутационна и регулираща апаратура да управление на ел. машини и апарати.
Щепсел, контакт "Евро"
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Електроапаратура и средства за автоматизация АВВ, извършващи функции по разпраделение на ел. енергия и защита на ел. веригии, пусково-комутационна и регулираща апаратура да управление на ел. машини и апарати.
Честотни управления
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Честотните управления се използват главно за регулиране на скоростта и оборотите на асихронни моторни задвижвания.
Напълно заменя всички пускови устройства и защити, като елиминира токовите пикове при пуск/стоп на мотора.
Единствената защита на мотора, която е необходима, е бързодействащ предпазител.
Използването на честотно управление в много случаи довежда и до значително снижаване на разходите за електроенергия.
Гъвкав потребителси интерфейс.
Прецизен контрол и висока динамика.
Компактни, лесни за инсталация и пускане в действие, с вградени макроси.
Интуитивно програмиране.
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com