Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
Електрически табла
Кабели и проводници
 
Силови кабели ниско напрежение
Силови кабели средно напрежение
Каучукови шлангови кабели
Съобщителни и компютърни
Радиочестотни и тончестотни кабели
Инсталационни проводници
Шнурове за битови електроуреди
Монтажни проводници
Топлоустойчиви проводници
Емайлирани проводници
Проводници за въздушно окачване
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Кабели и проводници
Силови кабели ниско напрежение
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Кабели с медни или алуминиеви токопроводими жила с РVС изолация и обвивка, за изграждане на електрически резпределителни мрежи. СВТ, САВТ, САВТТ, СВБТ, САВБТ, NYY и др.
Силови кабели средно напрежение
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Кабели средно напрежение с медни или алуминиеви токопроводими жила, за изграждане на електрически резпределителни мрежи за средно напрежение. СВБТ, САВБТ, СХЕкТ, САХЕкТ и др.
Каучукови шлангови кабели
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Кабели с гъвкави медни токопроводими жила, с каучукова изолация и обвивка за свързване на подвижни съоръжения и консуматори. ШКПТ, ШКПЛ, ШКГД.
Съобщителни и компютърни
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Кабели и проводници за изграждане на съобщителни и комуникационни мрежи на различни нива, за свързване на далекосъобщителни уредби и станции, за свързване на измервателни уредби и др.
Кабели, усукани по двойки, за пренос на цифрови данни и за изграждане на компютърни системи за обработка на данни и информация.
ТПП, ТПЖП, ТСН/А/В, LIYY, LiYCY, UTP, FTPq S-FTP и др.
Радиочестотни и тончестотни кабели
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Кабели за изграждане на високочестотни кабелни линии с различно приложение - кабелни телевизионни системи, компютърни мрежи, мрежи за видеонаблюдение и др.
Екранирани проводници с полиетиленова изолация за свързване на микрофонни или други източници към предусилвателни или усилвателни устройства.
РК, РД, ТЧП и др.
Инсталационни проводници
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Проводници с медни токопроводими жила, с поливинилхлоридна изолация и обвивка, за неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови и сигнални инсталации, за мотаж в табла, машини и апарати.
ПВ-А1, ПВ-А2, ПВУ-А1, ПВУ-А2, ПВВ-МБ1.
Шнурове за битови електроуреди
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Проводници с гъвкави медни жила за свързване на електрически битови уреди към електрическата мрежа, за свързване на подвижни консуматори, уреди и апарати.
ШВПЛ-А, ШВПЛ-Б, ШВПС.
Монтажни проводници
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Проводници с калайдисано медно жило, с поливинилхлоридна изолация, за монтаж в слаботокови уреди и електрически инсталации или като изводни проводници.
ПМВ, ПММ, ПМВСУР и др.
Топлоустойчиви проводници
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Проводници с гъвкави медни жила и изолация от силиконов каучук за монтаж в съоражения, машини и апарати, подложени на високи температури.
ПСКГ, SIF.
Емайлирани проводници
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Медни проводници за изработване на статорни намотки на асинхронни двигатели, за намотки в различни силнотокови и слаботокови апаратури.
ПЕТ-1F, ПЕТ-2F
Проводници за въздушно окачване
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Усукани проводници за пренасяне и предаване на електрическа енергия по въздушни електрически мрежи, както и за изграждане на външни въздушни линии за разпределение на електрическа енергия. АС, АСО, АСУ, ПВО.
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com