Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
 
ОТ, ОТЕ
Бутони
Дефектотокови защити
Електроапаратура 20 kV
Кабелни връзки
Кабелни канали
Катодни отводители НН
Клеми
Ключове и контакти
Контактори ABB
Крайни изключватели
Кутии
Моторни прекъсвачи АВВ
Предпазители
Прекъсвачи
Разединители
Релета
Табла апартаментни
Табла метални
Табла пластмасови Gemini
Табла разпределителни тип Ar Tu
Термични защити
Токови трансформатори
Шини
Щепсел, контакт "Евро"
Честотни управления
Електрически табла
Кабели и проводници
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Електроапаратура АВВ -> ОТ, ОТЕ
ОТ, ОТЕ
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
"ОТ" Супер контактния и въпреки това ефикасен "ОТ" разединител е включен в нов клас от въртящи двойно-контактни конструкции в които има пространство за два малки контакта вместо един голям. Прости, надеждни, защитени и много-повече ефикасна /икономична/ механика, която може да бъде постигната с помощта на двоен пружинен механизъм.

Характеризира се с бърза инсталация. "ОТ" покрива същите норми за термичен ток както на открито, така и затворено в кутии. Не е необходимо увеличаване на габаритите на "ОТ" за да има по-добро охлаждане. В индустрията и в корабостроенето "ОТ" могат да се инсталират близо до главния трансформатор поради максималния ток на късо съединение който издържат /100 КА/.

Има различни начини за монтиране на разединители от типа "ОТ". Монтажната лапа /планка/ може да бъде завъртяна в най-подходящата позиция а също така може да се регулира и дължината на остта. Помощните контакти и предпазни клемни капаци се монтират само със щракване.

Разединителите от типа "ОТ" на "АВВ" се превръщат в новия стандарт за индустрията. Благодарение на новата конструкция от въртящ се тип, външните размери на "ОТ" са намалени, като в същото време качеството е подобрено в сравнение с предишни серии и конкурентни продукти.
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com