Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
 
ОТ, ОТЕ
Бутони
Дефектотокови защити
Електроапаратура 20 kV
Кабелни връзки
Кабелни канали
Катодни отводители НН
Клеми
Ключове и контакти
Контактори ABB
Крайни изключватели
Кутии
Моторни прекъсвачи АВВ
Предпазители
Прекъсвачи
Разединители
Релета
Табла апартаментни
Табла метални
Табла пластмасови Gemini
Табла разпределителни тип Ar Tu
Термични защити
Токови трансформатори
Шини
Щепсел, контакт "Евро"
Честотни управления
Електрически табла
Кабели и проводници
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Електроапаратура АВВ -> Електроапаратура 20 KV
Електроапаратура 20 kV
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
POLIM-H N Катодни отводители с особено висока механична и електрическа здравина / устойчивост /. Подходящи за защита на генератори, трансформатори и електрически лещи, както и за др. специални приложения. Препоръчват се за използване в железопътни инсталации и монотонни производства.


POLIM-S N Катодни отводители с висок енергиен капацитет и добро ниво на защита в /солидна/ механична конструкция. Подходящи за защита на кабели, кондензатори, железопътни инсталации и монотонни производства.


POLIM-I N Препоръчват се за защита на средно напреженови трансформатори и кабелни инсталации, както и за железопътни инсталации. Типични "Средни" катодни отводители в груба механична конструкция.


POLIM-D Защита за въздушни линии, както и за определени трансформатори. Налични са корпуси с различни височини и различни крепежни разстояния за да изпълнят най-строгите изисквания съобразно стандартите.
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com