Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
 
ОТ, ОТЕ
Бутони
Дефектотокови защити
Електроапаратура 20 kV
Кабелни връзки
Кабелни канали
Катодни отводители НН
Клеми
Ключове и контакти
Контактори ABB
Крайни изключватели
Кутии
Моторни прекъсвачи АВВ
Предпазители
Прекъсвачи
Разединители
Релета
Табла апартаментни
Табла метални
Табла пластмасови Gemini
Табла разпределителни тип Ar Tu
Термични защити
Токови трансформатори
Шини
Щепсел, контакт "Евро"
Честотни управления
Електрически табла
Кабели и проводници
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Електроапаратура АВВ -> Катодни отводители НН
Катодни отводители НН
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Защита от пренапрежение OVR Те целят да защитят електрическото и електронното оборудване от пренапрежение породени от превключване на комутационното оборудване и светкавици.

Те се отличават с две функции:
--ограничават пренапрежението до ниво приемливо за оборудването което предпазват;
--отклоняват енергията на високоволтовата вълна към земята;


Мълниеприемници с изпреварващо действие OPRМълниеприемниците с изпреварващо действие служат за защита от пряко попадение на мълния, също както и конвенционалния гръмоотвод, но с тази разлика, че един мълниеприемник може да защитава много по-голяма площ. Това ги прави много ефективни, когато трябва да се защитава например някоя голяма сграда или паркинг но открито. Използването на един мълниеприемник с изпреварващо действие, вместо множество конвенционални гръмоотводи може да доведе до значително понижение в себестойността на една сградна гръмозащитна инсталация.
Всеки един брой от произвежданите от АВВ OPR 30 (изпреварващо време30 микрко s) и OPR 60 (изпреварващо време 60 микро s) е придружен с протокол от успешно преминати изпитания, проведени в сертифицирана френска лаборатория
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com