Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
 
ОТ, ОТЕ
Бутони
Дефектотокови защити
Електроапаратура 20 kV
Кабелни връзки
Кабелни канали
Катодни отводители НН
Клеми
Ключове и контакти
Контактори ABB
Крайни изключватели
Кутии
Моторни прекъсвачи АВВ
Предпазители
Прекъсвачи
Разединители
Релета
Табла апартаментни
Табла метални
Табла пластмасови Gemini
Табла разпределителни тип Ar Tu
Термични защити
Токови трансформатори
Шини
Щепсел, контакт "Евро"
Честотни управления
Електрически табла
Кабели и проводници
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Електроапаратура АВВ -> Клеми
Клеми
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Редови клеми. Служат за електрическо свързване на проводници в табла и кутии. АВВ предлага голяма и разнообразна гама редови клеми: дву и триредови клеми, клеми с ножово и щифтово разделение, клеми със стопяеми предпазители и много други, голямо количество модификации, разнообразие от цветове и аксесоари.


Винтови клеми.
-Максимален размер на проводника до 240кв. мм
-Монтаж на симетрична шина DIN 3 или симетрична шина DIN 1;
-Диапазон на работните температури от - 40°С до +110°С;
-Не съдържа кадмии и халогенни елементи;
-Свързване на проводника с накрайника и без него;


Пружинни клеми.
- Максимален размер на проводника до 35кв. мм?;
-Монтаж на симетрична шина DIN 3;
-Диапазон на работните температури от - 40°С до +110°С;
-Не съдържа кадмии и халогенни елементи;
-Свързване на проводника с накрайника и без него;


Силови клеми.
-Максимален размер на проводника до 300 кв. мм;
-Защитни капаци IP 20;
-Двоен държател за шина DIN 3;
-Различни варианти за маркировка;
-Монтаж на шина или платка;


Клеми тип ADO.
-Максимален размер на проводника до 6 кв.мм(винт) до 4 кв.мм(ADO);
-Монтаж на симетрична шина DIN 3;


 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com