Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
 
ОТ, ОТЕ
Бутони
Дефектотокови защити
Електроапаратура 20 kV
Кабелни връзки
Кабелни канали
Катодни отводители НН
Клеми
Ключове и контакти
Контактори ABB
Крайни изключватели
Кутии
Моторни прекъсвачи АВВ
Предпазители
Прекъсвачи
Разединители
Релета
Табла апартаментни
Табла метални
Табла пластмасови Gemini
Табла разпределителни тип Ar Tu
Термични защити
Токови трансформатори
Шини
Щепсел, контакт "Евро"
Честотни управления
Електрически табла
Кабели и проводници
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Електроапаратура АВВ -> Предпазители
Предпазители
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Автоматични предпазители за защита и управление на вериги срещу свръхтовари и къси съединения; защита от съпротивителни и индуктивни товари със слаб ток на включване. С приложение в жилищни, търговски и промишлени сгради. Изключвателна способност от 1 до 100А.
UBmax
Номинален
ток In A
Номенклатура
AC=440V
DC=60V
6 SH201 C6
10 SH201 C10
16 SH201 C16
20 SH201 C20
25 SH201 C25
32 SH201 C32
40 SH201 C40
AC=440V
DC=125V
6 SH202 C6
10 SH202 C10
16 SH202 C16
20 SH202 C20
25 SH202 C25
32 SH202 C32
40 SH202 C40
AC=440V
6 SH203 C6
10 SH203 C10
16 SH203 C16
20 SH203 C20
25 SH203 C25
32 SH203 C32
40 SH203 C40
AC=440V
DC=125V
6 SH204 C6
10 SH204 C10
16 SH204 C16
20 SH204 C20
25 SH204 C25
32 SH204 C32
40 SH204 C40


UBmax
Номинален
ток In A
Номенклатура
AC=440V
DC=60V
1 SH201 C1
2 SH201 C2
4 SH201 C4
6 SH201 C6
10 SH201 C10
16 SH201 C16
20 SH201 C20
25 SH201 C25
32 SH201 C32
40 SH201 C40
50 SH201 C50
63 SH201 C63
AC=440V
1 SH203 C1
2 SH203 C2
4 SH203 C4
6 SH203 C6
10 SH203 C10
16 SH203 C16
20 SH203 C20
25 SH203 C25
32 SH203 C32
40 SH203 C40
50 SH203 C50
63 SH203 C63
AC=440V
DC=60V
80 S281 C80
AC=440V
80 S283 C80
AC=440V
DC=60V
100 S281 C100
AC=440V
100 S283 C100

 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com