Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
Електрически табла
Кабели и проводници
 
Силови кабели ниско напрежение
Силови кабели средно напрежение
Каучукови шлангови кабели
Съобщителни и компютърни
Радиочестотни и тончестотни кабели
Инсталационни проводници
Шнурове за битови електроуреди
Монтажни проводници
Топлоустойчиви проводници
Емайлирани проводници
Проводници за въздушно окачване
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Кабели и проводници -> Силови кабели ниско напрежение
Силови кабели ниско напрежение
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Кабели с медни или алуминиеви токопроводими жила с РVС изолация и обвивка, за изграждане на електрически резпределителни мрежи НН.

СВТ (Uo/U - 0.6/1 кV). За неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, предназначени за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U до 0.6/1 кV с честота 50 Нz.

САВТ (Uo/U - 0.6/1 кV). За неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, предназначени за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U до 0.6/1 кV с честота 50 Нz.

САВТТ (Uo/U - 0.6/1 кV). Кабел с допълнителна защитна покривка, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, предназначени за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U до 0.6/1 кV с честота 50 Нz.

СВБТ (Uo/U - 0.6/1 кV). Кабел с броня от стоманени ленти, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, предназначени за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U до 0.6/1 кV с честота 50 Нz.

САВБТ (Uo/U - 0.6/1 кV). Кабел с броня от стоманени ленти, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, предназначени за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U до 0.6/1 кV с честота 50 Нz.

NYY (Uo/U - 0.6/1 кV). За изграждане на предимно подземни разпределителни електрически мрежи и инсталации на промишлени и обществени обекти, където не се очакват механични повреди, за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U до 0.6/1 кV.

Посочените кабели не изчерпват номенклатурата на фирмата. За повече информация ни потърсете или изпратете запитване!


Тип

Технически данни

Брой жила

Сечение/mm2

СВТ
Силов кабел ниско напрежение с PVC изолация и Cu жила

U0/U - 0.6/1 kV

50 Hz

БДС 16291-85

1

1,5 ÷ 500

2

1,0 ÷ 50

3

1,0 ÷ 240

3 ½

2,5 ÷ 240

4

1,0 ÷ 240

5

1,0 ÷ 95

7

1,5 ÷ 10

8

1,5 ÷ 2,5

10

1,5 ÷ 2,5

12

1,5 ÷ 2,5

14

1,5 ÷ 2,5

16

1,5 ÷ 2,5

19

1,5 ÷ 2,5

24

1,5 ÷ 2,5

30

1,5 ÷ 2,5

37

1,5 ÷ 2,5

САВТ
Силов кабел ниско напрежение с PVC изолация и Al жила

U0/U - 0.6/1 kV

50 Hz

БДС 16291-85

1

4 ÷ 500

2

2,5 ÷25

3

2,5 ÷ 240

3 ½

4 ÷ 240

4

2,5 ÷ 240

5

2,5 ÷ 95

СВТТ
Силов кабел ниско напрежение с PVC изолация

U0/U - 0.6/1 kV

50 Hz

БДС 16291-85

1

1,5 ÷ 500

2

1,0 ÷ 50

3

1 ÷ 240

3 ½

2,5 ÷ 240

4

1,0 ÷ 240

5

1,0 ÷ 95

7

1,5 ÷ 10

8

1,5 ÷2,5

10

2,5 ÷ 240

12

1,5 ÷ 2,5

14

1,5 ÷ 2,5

16

1,5 ÷ 2,5

19

1,5 ÷ 2,5

24

1,55 ÷2,5

30

1,5 ÷ 2,5

37

1,5 ÷ 2,5

САВТТ
Силов кабе. ниско напрежение с PVC изолация и Al жила

U0/U - 0.6/1 kV

50 Hz

БДС 16291-85

1

4 ÷ 500

2

2,5 ÷ 25

3

2,5 ÷ 240

3 ½

4 ÷ 240

4

2,5 ÷ 240

5

2,5 ÷ 95

СВБТ
Силов брониран кабел ниско напрежение с PVC изолация и Cu жила

U0/U – 0.6/1 kV

50 Hz

БДС 16291-85

1

10 ÷ 240

2

2,5 ÷ 50

3

1,5 ÷ 240

3 ½

2,5 ÷ 240

4

1,5 ÷ 240

5

1,5 ÷ 70

7

1,5 ÷ 2,5

8

1,5 ÷2,5

10

2,5 ÷ 240

12

1,5 ÷ 2,5

14

1,5 ÷ 2,5

16

1,5 ÷ 2,5

19

1,5 ÷ 2,5

24

1,55 ÷2,5

30

1,5 ÷ 2,5

37

1,5 ÷ 2,5

САВБТ
Силов брониран кабел ниско напрежение с PVC изолация и Al жила

U0/U - 0.6/1 kV

50 Hz

БДС 16291-85

1

10 ÷ 240

2

2,5 ÷ 25

3

2,5 ÷ 240

3

4 ÷ 240

3 ½

2,5 ÷ 240

4

2,5 ÷ 240

5

2,5 ÷ 50

NYY
Силов кабел ниско напрежение с PVC изолация и Cu жила

U0/U - 0.6/1 kV

DIN VDE 0276 част 603
HD 603 S1

 

1

1,5 ÷ 500

2

1,5 ÷ 50

3

1,0 ÷ 240

3 ½

25 ÷ 240

4

1,5 ÷ 240

5

1,5 ÷ 95

7

1,5 ÷ 10

8

1,5 ÷ 2,5

10

2,5 ÷ 240

12

1,5 ÷ 2,5

14

1,5 ÷ 2,5

16

1,5 ÷ 2,5

19

1,5 ÷ 2,5

24

1,55 ÷2,5

30

1,5 ÷ 2,5

37

1,5 ÷ 2,5


Посочените кабели не изчерпват номенклатурата на фирмата. За повече информация ни потърсете или изпратете запитване!
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com