Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
 
ОТ, ОТЕ
Бутони
Дефектотокови защити
Електроапаратура 20 kV
Кабелни връзки
Кабелни канали
Катодни отводители НН
Клеми
Ключове и контакти
Контактори ABB
Крайни изключватели
Кутии
Моторни прекъсвачи АВВ
Предпазители
Прекъсвачи
Разединители
Релета
Табла апартаментни
Табла метални
Табла пластмасови Gemini
Табла разпределителни тип Ar Tu
Термични защити
Токови трансформатори
Шини
Щепсел, контакт "Евро"
Честотни управления
Електрически табла
Кабели и проводници
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Електроапаратура АВВ -> Честотни управления
Честотни управления
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB






Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Честотни управления ACS150, 0.37 - 4 kW/ 0.5 - 5 hp
Намират широко приложение при работа с помпи, вентилатори, бариери, асансьорни врати и др.
Характеристики:
възможност за бързо и лесно прехвърляне на параметри и настройки от компютър на едно или повече честотни управления /FlashDrop/
вграден софтуер
интуитивен интерфейс
базови функции
удобни за инсталация
стандартно вграден EMC филтър /електромагнитна съвместимост/
Доставя се в два диапазона на напрежение:
200-240V
380-480V

Честотни управления за обща употреба ACS350, 0.37 - 7.5 kW/ 0.5 - 10 hp
Основните задвижвания на АВВ са предназначени за промишлеността. Задвижванията са оптимизирани за бърза инсталация, параметризация и поддръжка.
Продуктите са лесни за експлоатация, но и с големи възможности.
Приложими са за хранително-вкусовата, текстилната, дървообработваща промишленост, производство на напитки, полимери и гума.
Характеристики:
възможност за бързо и лесно прехвърляне на параметри и настройки от компютър на едно или повече честотни управления /FlashDrop/
програмиране на шаблони
интелигентен софтуер и компактен хардуер
оптимизиран интерфейс за потребители и машини
стандартни размери
увеличена функционалност
удобни за инсталация
стандартно вграден EMC филтър /електромагнитна съвместимост/
Доставя се в два диапазона напрежение:
200-240V
380-480V

Стандартни задвижвания ACS550, 0.75 - 355 kW/ 1 - 500 kc
Стандартното задвижване на АВВ е лесно за инсталиране, конфигуриране и употреба. Снабдени са със стандартен експлоатационен интерфейс- fieldbus шина, достъпен софтуерен инструмент за оразмеряване, пускане, експлоатация, и стандартни резервни части. Намират широко приложение в индустрията. Типичните приложения включват помпи, вентилатори и съоръжения изискващи постоянен въртящ момент.
Характеристики:
възможност за бързо и лесно прехвърляне на параметри и настройки от компютър на едно или повече честотни управления /FlashDrop/
интуитивна експлоатация с помоща на контролен панел
мощен дросел за редуциране на висши хармоници
векторен контрол
защитен корпус за агресивни среди
стандартно вграден EMC филтър /електромагнитна съвместимост/
Доставя се в два диапазона напрежение:
380-480V
200-240V
Конструкцията може да бъде стенен монтаж и свободно стоящо.

 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com