Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
Електрически табла
Кабели и проводници
 
Силови кабели ниско напрежение
Силови кабели средно напрежение
Каучукови шлангови кабели
Съобщителни и компютърни
Радиочестотни и тончестотни кабели
Инсталационни проводници
Шнурове за битови електроуреди
Монтажни проводници
Топлоустойчиви проводници
Емайлирани проводници
Проводници за въздушно окачване
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Кабели и проводници -> Силови кабели средно напрежение
Силови кабели средно напрежение
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Кабели средно напрежение с медни или алуминиеви токопроводими жила, за изграждане на електрически резпределителни мрежи за средно напрежение.

СВБТ (Uo/U - 3.6/6 kV). Кабел с броня от стоманени ленти, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, предназначени за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U до 3.6/6 кV с честота 50 Нz.

САВБТ (Uo/U - 3.6/6 кV). Кабел с броня от стоманени ленти, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, предназначени за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U до 3.6/6 кV с честота 50 Нz.

СХEkT (Uo/U - 6/10 кV). Силов кабел с омрежена полиетиленова изолация, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, предназначени за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U - 6/10 кV с честота 50 Нz.

СХEkT (Uo/U - 12/20 кV). Силов кабел с омрежена полиетиленова изолация, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, предназначени за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U - 12/20 кV с честота 50 Нz.

САХEkT (Uo/U - 6/10 кV). Силов кабел с омрежена полиетиленова изолация, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, предназначени за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U - 6/10 кV с честота 50 Нz.

САХEkT (Uo/U - 12/20 кV). Силов кабел с омрежена полиетиленова изолация, за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, предназначени за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения Uo/U - 12/20 кV с честота 50 Нz.

Посочените кабели не изчерпват номенклатурата на фирмата. За повече информация ни потърсете или изпратете запитване!


Тип

Технически данни

Брой жила

Сечение/mm2

СВБТ
Силов брониран кабел средно напрежение с PVC изолация и Cu жила

U0/U – 3.6/6 kV

50 Hz

БДС 16291-85

3

25 ÷ 240

САВБТ
Силов брониран кабел средно напрежение с PVC изолация и Al жила

U0/U – 3.6/6 kV

50 Hz

БДС 16291-85

3

25 ÷ 240

СХЕкТ
Силов кабел средно напрежение с XLPE изолация и Cu жила

U0/U - 6/10 kV

50 Hz

БДС 2581-85

1

35 ÷ 500

СХЕкТ
Силов кабел средно напрежение с XLPE изолация и Cu жила

U0/U - 12/20 kV

50 Hz

БДС 2581-85

1

35 ÷ 500

САХЕкТ
Силов кабел средно напрежение с XLPE изолация и Al жила

U0/U - 6/10 kV

50 Hz

БДС 2581-85

1

35 ÷ 500

САХЕкТ
Силов кабел средно напрежение с XLPE изолация и Al жила

U0/U - 12/20 kV

50 Hz

БДС 2581-85

1

35 ÷ 500


Посочените кабели не изчерпват номенклатурата на фирмата. За повече информация ни потърсете или изпратете запитване!
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com