Апаратура Carlo Gavazzi
 
Автоматизация
Контрол
Eco Energy
Превключватели
Сензори
Електроапаратура АВВ
Електрически табла
Кабели и проводници
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Апаратура CARLO GAVAZZI -> Автоматизация
Автоматизация
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB

Разпределителна двупроводна  шина за контрол и автоматизация

Carlo Gavazzi предлага патентованата технология за автоматизация и управление Dupline®. Характерното за тази ситема е начина на предаване на информация. Това става само по два проводника, към които се свързват всички модули нужни за автоматизацията, а максималното разтояние на което могат  да се поставят модули е 10 км. Тези характеристики позволяват да се постигнат уникални решения за широк спектър от приложения в индустриалната сфера. Както споменахме по-горе системата е в състояние да предава множество цифрови и аналогови сигнали в продължение на няколко км, чрез обикновен кабел 2-проводник. Модулния дизайн и прост принцип на действие дава възможност дори начинаещите потребители да приложат използването им в нови или във вече  съществуващи приложения. Решенията са създадени чрез комбиниране на продукти от широката гама от модули Dupline ®, включително цифрови и аналогови I / O модули, PLC и PC интерфейс, HMIS и модеми. Всички модули в инсталацията се свързват със същия 2-проводен кабел, който се използва за обмен на данни между модулите, както и между един централен контролер и включените към него модули.

 • Предаване на данни чрез GSM и радио модем или чрез фибро оптичен кабел
 • Предаване на данни до 10км без ретранслатор
 • Доказани резулати в повече от 120 000 инсталации
 • Гъвкав интерфейс за взаимодействие с PLC контролери и PC

Шина за комуникация при модулите за безопасност

Шината DuplineSafe се базира на основната шина за връзка на контролерите filedbus или иначе казано разпределителна двупроводна шина за контрол и автоматизация. Тя е създадена в тясно сътрудничество с TUV Rheinlan Group. DuplineSafe предлага гъвкав лесен за свързване начин отговарящ на стандарта EN954-1 категория 4, също така разполага с бърза и прецизна функция за диагностика намляваща възможноста от принудително спиране на даден процес в заводите. Използването на този вид комуникация със системите за безопасност е голямо предимство за ползване на места кадето е нежелателно неправилно задействане аварийни режими. Основно това са големи производства, големи машини и инсталации във фабриките.

 • До 63 входни модули на една шина
 • До 5 км разтояние на предаване
 • Лесни за ползване инструменти за настройка на системите
 • Висока шумозащитеност и надежност

Управление на асансьори

Системата за управление на асансьори е 3-провода и това е прави по-опростена и много по по-ефективна в сравнение с традиционните системи. Спрестява се пространство и цена при I / O таблата с 2 входа и 2 изхода, които се монтират на всеки етаж и свързват бутоните и индикаторините лампи. При асансьорите които се ползват за вдигането и свалянето на автомобили броят на сигналите е по-голям, използват се табла с множество I / O. Всички те се свързват с един общи проводници, който осигурява 24V DC захранване за лампите и идикаторите за етаж и серийна комуникация за връзка с главния модул.

 • Модулите са лесни за ползване, шумозащитени и рентабилни
 • Бърз монтаж и кратко време за въвеждане в експлоатация
 • Главния интефейсен модул Dupline® за контрол на асансьорите е с RS232 или RS485 порт.

Поливна система

Carlo Gavazzi предлага автоматична система за напояване Dupline®, която намалява разходите за съоръжения и увеличава гъвкавостта на селскостопанските напоителни системи, където кановете обикновено са разпределени на голяма площ. Всеки вид контролер за напоителни системи,без значение дали става дума за PLC контролер, PC или друг вид контролер за напоителни системи може да използвате Dupline контролерите за дистанционна входно / изходна система. Модулът се предлага в кутия, която позволява подземен монтаж или монтаж на DIN-шина. За окабеляване топология е напълно свободно и без ограничение в броя и дължината на клоновете. Една такава мрежа може да се управлява до 64 клапани на разстояние до 7 км, също така може няколко мрежи да се свържат помежду си.

 • Изключително удобна система за ползване за потребителя
 • Намалява времето за изграждане и пуск
 • Лесно разшираване на функциите и предназначението, както и промяната на инсталацията
 • Гъвкаво взаимодействие с други контролери за напояване

Системи за домашна автоматизация (Smart Control)

Системите за Smart Control на дома на Carlo Gavazzi е специализирана в изграждането на първокласни инсталации на системи за домашна автоматизация. Въз основа на Dupline® контролерите за автоматизация, Smart-къща е децентрализирана система, която контролира и следи осветлението, ролетни щори, отопление, климатизация и сигурност. Тази иновативна структура открива нови възможности за намаляване на потреблението на енергия и повишаване на комфорта и безопасността на дома. Експлоатацията, обслужването и поддръжката са много опростени, с възможност за пълен контрол и преглед на параметрите навсякаде и по всяко време. Тук на този линк може да намерите много подробна информация за начина на изграждане и управление на SMART - КЪЩА.

 • Приятен и модерен дизайн
 • Изключителна гъвкавост и рентабилност
 • Лесно управление и лесно програмиране
 • Широка гама компоненти за сградна автоматика

Система за управление на паркинги за автомобили

Dupline® Car Park е система за цялостно решение за водене на автомобилите директно на свободно паркинг място. То се индикира със зелена стрелка и цифри, които посочват в коя посока се намира съответното място и показва колко много паркинг места са на разположение в тази област. Ако зоната е напълно заета, на дисплея се изписва червен кръс. Тази система е с много висока прецизност за детектиране на свободни места, тъй като всеко паркомясто има ултразвуков сензор, който открива и показва наличие на автомобил. Датчиците и дисплеи са свързани помежду си чрез 3-проводна система Dupline®.

 • Ясен статус индикатор за свободни места за паркиране като наличната информация се предава на дисплей много преди да се доближи автомобила към зоната за паркиране
 • Бързо настройване чрез ново устройство за ръчен контрол. Също така с него могат да се програмират или тестват отделните модули
 • Възможост за исграждане на съмостоятелна система с повече от 20000 сензори, които не се управляват от комютър
 • Възможност е използването на парко места на покрива на сградите

 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com