Апаратура Carlo Gavazzi
 
Автоматизация
Контрол
Eco Energy
Превключватели
Сензори
Електроапаратура АВВ
Електрически табла
Кабели и проводници
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Апаратура CARLO GAVAZZI -> Контрол
Контрол
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB

Релета за мониторинг

Carlo Gavazzi предлага широка гама мониторинг и контрол. Следене за отпадане на фаза, следене за поредноста на фазите, дисбаланс фаза, повишаване или намаляне на консумирания ток, претоварване и работа на празен ход, повишаване или намаляне честота на захранващото напрежение, както и повишаване или намаляне на захранващото напрежение. Нашите продукти включват защита по ток, защита по напрежение, защита по мощност, релета за загуба на фаза и токови трансформатори. Тези защитни устройства са използвани в широк спектър от приложения за предпазване на ел. двигатели срещу повреди от неравномерно работеща фаза и претоварване (асансьори, компресори, помпи, климатични системи, миксери в резервоари). Те също се използват и за наблюдение на апаратура чрез сигнали (4-20mA, 0-10V), проверка на работата на машините, откриване на повредени нагреватели, защита на осветлението на критични места (осветлението на пистата в летищата), контрол на вентилатори и при изграждането на системи за автоматизация. Основни характеристики.

 • Моделната гама се предлага в три корпуса
 • Закрепване на стандартна DIN шина за индустриални табла
 • Plug In корпус за бърза и безопастна смяна
 • Мини D корпуси за по-малки табла

Таймери
Основни характеристики

 • Семейни предлага в четири различни кутии - стандартна DIN Rail за промишлени панели
 • Мини D жилища за DIN шина - Plug в жилищното строителство
 • 48х48 mm жилища

Carlo Gavazzi предлага широка гама на таймера за монтаж в табло или за монтиране на лицевия панел на таблата. Те се предлагат с няколко типа корпуси и с SPDT или DPDT релеен изход. Функциите които включват таймерите са: закъснение при ключване, закъснение при изключване, интервал, задействане чрез импусл, нулева скорост, звезда-триъгълник и повтаряне на цикли. Таймери са подходящи за почти всяко приложение. Те често се използват в центрове за управление на ел. двигатели, опаковъчни машини, ОВК техника, контролни табла както и за контрол на процесите. Основни характеристики:

 • Гамата се предлага в четири различни корпуса
 • Закрепване на стандартна DIN шина за индустриални табла
 • Plug In корпус за бърза и безопастна смяна
 • Мини D корпуси за по-малки тъбла
 • 48х48 мм корпус

Броячи
Основни характеристики

 • електромеханични броячи и часова метра - IP65 лицева защита
 • Широка гама от камери, електроника и електромеханични - Електронни броячи, таймери, час м, честотомери и многофункционални

Предлагат се два типа електромеханични и електронни. Електромеханични: импулсни броячи и броячи на часове и едно устройство съчетаващо двете функции. Тези устройства могат да бъдат оборудвани с механично нулиране на лицевия панел или без нулиране, когато сумирането на броенето трябва винаги да се увеличава или с цел предотвратяване на фалшифициране. Електронни: разполагат с различни функции като например импулсно отчитане, предварително зададено преброяване, синхронизиране и предварително зададено синхронизиране, измерване на честотата и на скоростта. Тези инструменти могат да бъдат поръчани само с една функция примерно тази, която ви е необходима или многофункционални, където инструментът може да бъде програмирана да прочетете необходимия сигнал. Основни характиристки:

 • Електромеханични броячи
 • Броячи на часове
 • Електронни броячи и таймери
 • Разнообразна гама от корпуси за електронните и електромеханичните броячи на часове, броячи на честота и мултифункционални броячи
 • IP65 защита на лицевата част

Цифрови панели за измервания
Основни характеристики

 • Широка гама от достъпни материали за всички приложения - основни модели, идеално решение за табла
 • Лесен за програмиране

Carlo Gavazzi предлага широка гама от цифрови панели за измервания и цифрови дисплеи (електромери, амперметри, волтметри, честотомери, измерване и контрол на температурата, тахометри, и измерване на скоростта) за OEM, изграждането на табла, контролно-измервателни устройства и клиенти в областа на медицината. Покриване повечето видове входове. Цифровите панели за измервания са много подходящи за показване на всякаква информация изисквана от клента. Основни характеристики:

 • На разположение е широк набор от входове за всякакви приложения
 • Базовите модели са идеално решение за изграждането на табла
 • Лесни за програмиране

Модулни варианти

Модулните варианти наCarlo Gavazzi отговарят на нуждите на най-модерните приложения. Хай-тек модулните панели за измервания се предлагат с 3 1 / 2 цифрови позиции (UDM35), с 4 цифрови позиции (UDM40) или 6 цифрови позиции (UDM60) на дисплеите им. USC (модулен индикатор и контролер) се състои от стойка на модула на която е възможно да включите модули с различни цели: захранване, измерване,контрол на алармени сигнали и сигнали за препредаване. Обхвата за измерване и функциите се програмират лесно от клавиатура или от компютър чрез допълнителния софтуер UDMSoft / UscSoft софтуер, който се доставя по заявка от клент. Основни характеристики:

 • Лесно бъдещо разширяване
 • Максимална гъвкавост в тази област
 • Бърз монтаж и конфигуриране
 • Модулна архитектура е на разположение при средния и високия клас измервателни инструменти

Shunts

Основни характеристики:

 • За постоянен ток
 • В диапазиона от 1А до 10000А
 • В съответствие с DIN стандарта

Енергиен мениджмънт
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - широка гама от м качество на електрическата енергия, електромери и датчици - бърз монтаж, програмиране и показване на информация четене-Easy комуникация с PLC и PC системите за контрол да предоставят за растителна широк мониторинг

Системи за управление на енергията на Carlo Gavazzi предоставят информация по начин, по който операторите могат да идентифицират тенденциите в консумацията на енергия и да предприемат точните дайствия за корегирането и. При анализът на енергията, операторите също така могат да следат натоварването на агрегатите и по този начин да договорят по-благоприятни условия с електрическата компания. Мониторинг в реално време на консумацията на енергия дава възможност управление на информация чрез интернет сайт да се направят прогнози за претоварващи обстоятелства, които примерно да доведът до изключване на прекъсвачи по дадена верига или отпадане на главното захранване. Праговете за алармиране могат да бъдат настроени да предупреждават мениджърите, ако предварително зададени ограничения са достигнати. Оборудването на Carlo Gavazzi отговаря на изискванията на търговски сгради, промишлеността и производствените съоръжения, услуги и инфраструктури. Основни характеристики:

 • Широка гама за измерване на качеството на електрическата енергия, електромери и датчици
 • Бърз монтаж, програмиране и показване на необходимата информация
 • Лесната комуникация с PLC или PC системи за контрол, предоставя възможност за много по-добър и разширен мониторинг

Модулни варианти

Освен очевидната необходимост да се подобри качеството на измервателните уреди за да са винаги в крак с времето с най-съвременни технологии, важно е да се предложът лесни за ползване инструменти, бързо и лесно приспособими към приложения и нуждите за управление. За да отговори на тези изисквания се предлага нова моделна гама, която според различни критерии за обработка на сигнали и извеждането на информация на дислпея, може да се обработи данните на датчици, индикатори и контролери. Основни характеристики:

 • Plug and play модули общи за цялата гама, предоставящи максимална гъвкавост в тази област
 • Възможност за разширавяне на броя и вида на изходите в съответствие с даденото приложение

Софруер и аксесоари

В допълнение към нашата широка гама от уреди за измерване на енергията и уреди за измерване на качеството на мрежата, Carlo Gavazzi предлага и редица софтуерни продукти за наблюдение на мрежа от измервателни уреди и датчици. Това позволява с един бърз поглед да придобиете пълна представа за електроенергийната система, която контролирате. Power Soft е мрежов софтуер за управление на уреди измерващи качеството, мощността и коснумраната енергия. Възможния брой е до 800 анализатори и електромери. Това е платформа за компютър, състоящ се от главното ядро и серия от допълнителни модули. Освен това Carlo Gavazzi предлага лесен специализиран софтуерен инструмент за създаване и следене към съотвените анализатори или датчици. Също така Carlo Gavazzi включва аксесоари за енергиен мениджмънт, като например Ethernet сървър или Modbus Gateway и конвертори. Основни характеристики:

 • Мрежов софтуер за енергиен мениджмънт
 • Интернет връзка
 • Аксесоари и комуникационни адаптери
 • Софтуер за програмиране на параметрите за всички инструменти

Контрол на температурата

Серия на Carlo Gavazzi микропроцесорни регулатори основно се използват за контрол на температурата в производството на пластмаси, машини, опаковки и топлинни инсталации. Гамата се състои от различни модели в зависимост от големината и размерите, броя и вида на изходите които са на разположение, типа на дисплея, функциите на алармата и контролните режими. Също така се предлагат PID контролери за предназначени за управление на сложни технологични процеси. Някои модели имат възможност за контролиране на ел. двигател и задвижващи механизми и повечето от тях са оборудвани да подържат RS485 сериен комуникация за връзка с PC с цел конфигуриране и мониторинг. Основни характеристики:

 • 11 различни модела, 5 различни модела
 • Лесно програмиране с PDI клавиатура
 • Единичен или двоен дисплей
 • Панел за лицев монтаж
 • PID контролери

Модули за безопастност

Гама на модулите за безопастност на Карло Gavazzi светлинни завеси, безопасност, подложки за безопастност, система с модул за контрол на двете ръце, магнитни и крайни изключватели и авариен стоп. Safety модула се предлага с 3 силови управляващи релейни изходи за управление на безопасността и са подходящ за употреба за приложения от категория 4.

Предлага се гама от допълнителни модули за разширение на функциите на Safety модула. Те се свързват към него и позволяват да се увеличи броят на изходите, които управляват устройствата за безопасност. Модулите за безопасност на Carlo Gavazzi имат CUL и TUV сертефикати. Модули се захранват с 24 VAC / DC, 110 VAC или 230 VAC и разполагат с LED индикатори за състояние.

Захранващи устройства

Carlo Gavazzi предлага гама включва захранващи устройства разполагащи с мощност 480 W. Широкият спектър на захранващи напрежения и изход за DC (Прав ток) напрежение / мощност предоставя множество възможности за избор на многото силови електрически и електронни устройства, които обикновено се използват при машините в автоматиката. SPD480W е подходящ за устройства с висока мощност и е специално насочен за пазара на машини за автоматизация. Захранващите устройства също така са подходящ за използване при лифтове и асансьори. Новите модули SPM (модулни импулсни захранвания) са специално разработени за вграждане в кутиите на жилищата и сградната автоматизация, както и при сензори, електромеханични релета, контактори, безконтатни електронни релета, таймери, контролери за измерване на температурате, PLC конролери, процес контролери, постоянно токови електро двигатели, бубини, дисплеи и други устройства. Всички те вече имат изключително надежден източник на захранване
Основни характеристики:

 • Настройка на изходното напрежение
 • Индикатори за следене на електрическите параметри
 • Височина 55мм, възможност за скрит монтаж
 • Гамата включва 5 захранващи модула модула
Захранващото устройство от серията SPD XX9603 е подходящо за приложения, където се изисква висока мощност за захранване с прав ток DC. Те са трифазни и осигуряват мощност от 960W. Възможен е и монтаж на DIN шина.

Токови трансформатори за измервания

Новите токови трансформатори и токови трансформатори с разделено ядро, както и токови трансфорамтори за шини са артикули редлагани от Carlo Gavazz. Към тяхi може да се свържат всички съществуващи кабелни изводи. Те могат да се инсталират на DIN-шина и директно в таблото. Допълнително за CTD устройствата можем да кажем, че отстранят всяко пренапрежение на изхода на вторичната страна по време на ремонт и монтаж, свързването към нея е поначин, който позволява това без да се променят съществуващите връзки.

 • Намаляване на размера, което позволява да се монтира в малки пространства и при труднодостъпни условия
 • 0.5 / 1 / 3 / клас. Ток от 1А до 4000А (за 4 модела)
 • от 2 до 6 изолирани диксиращи винтове за монтаж на шина
 • Двойни винтови клейми (свързване до 8 проводника)
Новите токови трансформатори и токови трансформатори с разделено ядро, както и токови трансфорамтори за шини са артикули редлагани от Carlo Gavazz. Към тяхi може да се свържат всички съществуващи кабелни изводи. Те могат да се инсталират на DIN-шина и директно в таблото. Допълнително за CTD устройствата можем да кажем, че отстранят всяко пренапрежение на изхода на вторичната страна по време на ремонт и монтаж, свързването към нея е поначин, който позволява това без да се променят съществуващите връзки.
 • Еднофазен променливотоков (АС) трансформатор
 • Трифазен променливотоков (АС) трансформатор
 • RMS токов трансформатор с изходи за директно свързване към PLC контролер за директно измерване
 • АС трансформатор с 7 кнобки за избор на обхват


 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com