Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
Електрически табла
Кабели и проводници
 
Силови кабели ниско напрежение
Силови кабели средно напрежение
Каучукови шлангови кабели
Съобщителни и компютърни
Радиочестотни и тончестотни кабели
Инсталационни проводници
Шнурове за битови електроуреди
Монтажни проводници
Топлоустойчиви проводници
Емайлирани проводници
Проводници за въздушно окачване
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Кабели и проводници -> Каучукови шлангови кабели
Каучукови шлангови кабели
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Кабели с гъвкави медни токопроводими жила, с каучукова изолация и обвивка за свързване на подвижни съоръжения и консуматори.

ШКПТ (Uo/U - 0.6/1 кV). Кабел с каучукова изолация и обвивка, за захранване на подвижни съоръжения и консуматори, за свързване на командни сигнални устройства на подемни и транспортни машини, за номинални напрежения Uo/U до 0.6 / 1 кV с честота 50 Нz.

ШКПЛ (Uo/U - 300/500 V). Проводник с каучукова изолация и обвивка, за свързване на електрически уреди и подвижни консуматори към мрежи за променлив ток с номинално напрежение Uo/U - 300/500 V.

ШКГД (до 120 V). Шлангов кабел с каучукова обвивка, за използване в заваръчната верига на машините за електродъгово заваряване, за работни напрежения до 120 V.

Посочените кабели не изчерпват номенклатурата на фирмата. За повече информация ни потърсете или изпратете запитване!


Тип

Технически данни

Брой жила

Сечение/mm2

ШКПТ
Каучуков кабел тежък преносим тип

U0/U - 0.6/1 kV

50 Hz

БДС 1473-90

1

1,5 ÷ 70

2

1,0 ÷ 25

3

1,0 ÷ 70

3 ½

1,5 ÷ 70

4

1 ÷ 35

5

1,0 ÷ 6

6

1,0 ÷ 4

7

1,0 ÷ 4

10

1,0 ÷ 2,5

12

1,0 ÷ 2,5

14

1,0 ÷ 2,5

16

1,0 ÷ 2,5

19

1,0 ÷ 2,5

24

1,0 ÷ 2,5

27

1,0 ÷ 2,5

30

1,0 ÷ 2,5

33

1,0 ÷ 2,5

37

1,0 ÷ 2,5

ШКПЛ
Каучуков съединителен проводник за битови електроуреди

U0/U - 300/500 V

БДС 5098-79

2

0,75 ÷ 4

3

0,75 ÷ 4

4

0,75 ÷ 4

ШКГД
Каучукво кабел за електродъгово заваряване

до 120 V

БДС 6863-82

1

16 ÷ 120


Посочените кабели не изчерпват номенклатурата на фирмата. За повече информация ни потърсете или изпратете запитване!
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com