Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
Електрически табла
Кабели и проводници
 
Силови кабели ниско напрежение
Силови кабели средно напрежение
Каучукови шлангови кабели
Съобщителни и компютърни
Радиочестотни и тончестотни кабели
Инсталационни проводници
Шнурове за битови електроуреди
Монтажни проводници
Топлоустойчиви проводници
Емайлирани проводници
Проводници за въздушно окачване
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Кабели и проводници -> Съобщителни и компютърни
Съобщителни и компютърни
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Кабели и проводници за изграждане на съобщителни и комуникационни мрежи на различни нива, за свързване на далекосъобщителни уредби и станции, за свързване на измервателни уредби и др.

Кабели, усукани по двойки, за пренос на цифрови данни и за изграждане на компютърни системи за обработка на данни и информация.

ТПП. За изграждане на селищни и локални съобщителни мрежи, на обектови съобщителни мрежи и др., предназначени за осъществяване на телефонни връзки и съобщения.

LiYY. Гъвкав кабел, използван при изграждане на далекосъобщителни уредби и станции, за свързване на елементи от информационни, измервателни и контролиращи системи в промишлени, индустриални и обществени обекти, изследователски центрове.

UTP кат.5, 5e; 4 х 2 х AWG 24. Кабел, усукан по двойки, за пренос на цифрови сигнали с висока скорост на предаване, със спектър на използваната честота до 100 MHz за кат.5 и до 125 MHz за кат 5е, използван при изграждане на компютърни системи за обработка на данни, измервателни и контролиращи системи с добра устойчивост на електромагнитни влияния.

FTP кат.5, 5e; 4 х 2 х AWG 24. Кабел, усукан по двойки, с екран от ламинирано фолио, за пренос на цифрови сигнали с висока скорост на предаване, със спектър на използваната честота до 100 MHz за кат.5 и до 125 MHz за кат 5е. FTP кабела се използва и при изграждане на компютърни системи за обработка на данни, измервателни и контролиращи системи и за предаване на високочестотни аналогови сигнали в автоматични и промишлени телевизионни мрежи и е с висока устойчивост на електромагнитни влияния.

Посочените кабели не изчерпват номенклатурата на фирмата. За повече информация ни потърсете или изпратете запитване!


Тип

Технически данни

Брой жила

Сечение/mm2

ТПП nx2x0,5
Селищен телефонен кабел с PVC изолация, Cu жила и полиетиленова изолация

до 145V AC
до 200V DC

БДС 9096-83

6 ÷ 1200 х2

0,5

ТПЖП nx2x0,5
Селищен телефонен кабел с Cu жила и полиетиленова изолация, с осигурена надлъжна херметичност

до 145V AC
до 200V DC

КИ 05 001-96

6 ÷ 200 х2

0,5

ТСВ/А/В
Станционен телефонен кабел с Cu жила и поливинихлоридна изолация

БДС 11507-79

1 ÷ 52 х2

0,4

5 ÷ 35 х3

0,4

1 ÷ 37 х4

0,4

1 ÷ 52 х2

0,5

5 ÷ 30 х3

0,5

1 ÷ 37 х4

0,5

LIYY
Гъвкав кабел за свързване на информционни, измервателни и контролиращи системи

до 250 V

DIN VDE 0812

2 ÷ 48

0,14

2 ÷ 61

0,25

2 ÷ 61

0,34

2 ÷ 40

0,50

2 ÷ 20

0,75

2 ÷ 3

1,0

2 ÷ 3

1,5

LIYCY
Гъвкав екраниран кабел за свързване на информционни, измервателни и контролиращи системи

до 250 V

DIN VDE 0812

2 ÷ 61

0,14

2 ÷ 61

0,25

2 ÷ 61

0,34

2 ÷ 40

0,50

2 ÷ 61

0,75

2 ÷ 37

1,0

2 ÷ 37

1,5

UTP
Кабел усукан по двойки, за пренос на данни и информация във високочестотни (LAN) мрежи

кат 5 до 100 MHz
кат 5е до 125 MHz

ISO/IEC – 11801/1995

4x2

0,24

FTP
Кабел усукан по двойки, с екран, за пренос на данни и информация във високочестотни (LAN) мрежи

Кат 5 до 100 MHz
Кат 5е до 125 MHz

ISO/IEC – 11801/1995

4x2

0,24

S-FTP
Кабел усукан по двойки, с екран на всяка двойка, за пренос на данни и информация във високочестотни (LAN) мрежи

Кат 5 до 100 MHz

ISO/IEC – 11801/1995

4x2

0,24


Посочените кабели не изчерпват номенклатурата на фирмата. За повече информация ни потърсете или изпратете запитване!
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com