Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
Електрически табла
Кабели и проводници
 
Силови кабели ниско напрежение
Силови кабели средно напрежение
Каучукови шлангови кабели
Съобщителни и компютърни
Радиочестотни и тончестотни кабели
Инсталационни проводници
Шнурове за битови електроуреди
Монтажни проводници
Топлоустойчиви проводници
Емайлирани проводници
Проводници за въздушно окачване
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Кабели и проводници -> Радиочестотни и тончестотни кабели
Радиочестотни и тончестотни кабели
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Радиочестотни коаксиални кабели - РК. Коаксиални кабели с различни размери на конструктивните елементи и съответстващите електрически показатели. Кели за влагане във високочестотна апаратура, контролно-измервателна апаратура и прибори, за изграждане на локални компютърни мрежи, за изграждане на информационни системи, за свързване на телевизионни антени към телевизионни приемници.

Тончестотни проводници. Екранирани проводници с полиетиленова изолация за свързване на микрофонни или други източници към предусилвателни или усилвателни устройства. Едножилен или многожилен проводник, с усукани изолирани с полиетилен жила, екраниран чрез обвиване с калайдисани медни жички, със защитна покривка върху екрана, предназначен за свързване на микрофонни или други източници на напрежение до 220 V със честота /звукова/ до 20 кHz към предусилвателни или усилвателни устройства.

Посочените кабели не изчерпват номенклатурата на фирмата. За повече информация ни потърсете или изпратете запитване!

Тип

Технически данни

Брой жила

Сечение/mm2

РК
Радиочестотни коаксиални кабели

RG58/U

19

0,18

RG 6/U

1

0,72

RG 213/U

7

0,75

RG 217/U

1

2,7

RG 11/U

7

0,4

РК 75/4

1

0,68

РК75/5

1

1,10

РД
Радиочестотни симетрични кабели

РД 240

7

0,30

РД 240

7

0,25

РД 300

7

0,30

ТЧП, ТЧП-к
Проводник с полиестерна изолация, екраниран
 

до 220V

20 kHz

БДС 7592-82

1 ÷ 4

0,14

0,25

0,50

0,75

1,0

 


Посочените кабели не изчерпват номенклатурата на фирмата. За повече информация ни потърсете или изпратете запитване!
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com