Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
Електрически табла
Кабели и проводници
 
Силови кабели ниско напрежение
Силови кабели средно напрежение
Каучукови шлангови кабели
Съобщителни и компютърни
Радиочестотни и тончестотни кабели
Инсталационни проводници
Шнурове за битови електроуреди
Монтажни проводници
Топлоустойчиви проводници
Емайлирани проводници
Проводници за въздушно окачване
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Кабели и проводници -> Инсталационни проводници
Инсталационни проводници
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Проводници с медни токопроводими жила, с поливинилхлоридна изолация и обвивка, за неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови и сигнални инсталации, за мотаж в табла, машини и апарати.

ПВ-А1. За неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, сигнални инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати.

ПВ-А2. За монтаж при малки радиуси на огъване в табла, машини, прибори и апарати.

ПВУ-А1. За неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, сигнални инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати.

ПВУ-А2. За монтаж при малки радиуси на огъване в табла, машини, прибори и апарати, за изграждане на осветителни и сигнални инсталации.

ПВВ-МБ1. Мостов проводник с паралелно положени медни жила, за неподвижно полагане в осветителни мрежи и силови инсталации.Посочените кабели не изчерпват номенклатурата на фирмата. За повече информация ни потърсете или изпратете запитване!

Тип

Технически данни

Брой жила

Сечение/mm2

ПВ-А1
Проводник с Cu жила и поливинилхлоридна изолация

U0/U –
до 1,00мм 300/500 V
над 1,00мм 450/750 V

БДС 4305-90

1

0,2 ÷ 185,0

ПВУ-А1
Усукан проводник с Cu жила и поливинилхлоридна изолация

U0/U –
до 1мм - 300/500V
над 1мм - 450/750V

БДС 4305-90

2

0,20 ÷ 4,0

3

0,20 ÷ 4,0

ПВ-А2
Проводник с гъвкави Cu жила и поливинилхлоридна изолация

U0/U -
до 1мм 300/500 V
над 1мм 450/750 V

БДС 4305-90

1

0,20 ÷ 185,0

ПВУ-А2
Усукан многожилен проводник с гъвкави Cu жила и поливинилхлоридна изолация

до 1мм - 300/500V
над 1мм - 450/750V

БДС 4305-90

2

0,20 ÷ 4,0

3

0,20 ÷ 4,0

ПВВ-МБ1
Многожилен плосък проводник с Cu жила, с половинилхлоридна изолация и обвивка, с мост

U0/U - 220/380 V

БДС 4305-90

2

1,0 ÷ 6,0

3

1,0 ÷ 6,0

4

1,0 ÷ 2,5

5

1,0 ÷ 2,50


Посочените кабели не изчерпват номенклатурата на фирмата. За повече информация ни потърсете или изпратете запитване!
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com