Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
Електрически табла
Кабели и проводници
 
Силови кабели ниско напрежение
Силови кабели средно напрежение
Каучукови шлангови кабели
Съобщителни и компютърни
Радиочестотни и тончестотни кабели
Инсталационни проводници
Шнурове за битови електроуреди
Монтажни проводници
Топлоустойчиви проводници
Емайлирани проводници
Проводници за въздушно окачване
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Кабели и проводници -> Монтажни проводници
Монтажни проводници
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Проводници с калайдисано медно жило, с поливинилхлоридна изолация, за монтаж в слаботокови уреди и електрически инсталации или като изводни проводници.

ПМВ. За монтаж в слаботокови уреди и електрически инсталации, или като изводни проводници.

ПММ. За монтаж в слаботокови уреди и електрически инсталации при малки радиуси на огъване или като изводни проводници.

ПМВСУР. За монтаж в съобщителни системи и системи за обработка на информация.

Посочените кабели не изчерпват номенклатурата на фирмата. За повече информация ни потърсете или изпратете запитване!
Тип

Технически данни

Брой жила

Сечение/ mm2

ПМВ
Проводник с калайдисано Cu жило и поливинилхлоридна изолация

U0/U –
0,20 ÷ 0,5мм - 380 V
над 0,75 мм – 660V

БДС 3914-75

1

0,20 ÷ 4,0

ПММ
Едножилен или двужилен проводник с гъвкави калайдисани медни жила и PVC изолация.

U0/U –
0,05 ÷ 0,08мм - 100 V
0,12 ÷ 0.50 мм – 380V
над 0,75 мм – 1000V

БДС 3914-75

1

0,5 ÷ 1,5

ПМВСУР
Усукан многожилен проводник с калайдисано медно жило и PVC изолация.

U0/U - до 0,5 мм - 380 V
над 0,5 мм - 660 V

БДС 11292-87

2

0,4 ÷ 0,8

3

0,4 ÷ 0,8

4

0,4 ÷ 0,8


Посочените кабели не изчерпват номенклатурата на фирмата. За повече информация ни потърсете или изпратете запитване!
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com