Апаратура Carlo Gavazzi
Електроапаратура АВВ
Електрически табла
Кабели и проводници
 
Силови кабели ниско напрежение
Силови кабели средно напрежение
Каучукови шлангови кабели
Съобщителни и компютърни
Радиочестотни и тончестотни кабели
Инсталационни проводници
Шнурове за битови електроуреди
Монтажни проводници
Топлоустойчиви проводници
Емайлирани проводници
Проводници за въздушно окачване
Кабелни аксесоари
Заземителни устройства и аксесоари
Осветителни тела и крушки
Електроматериали
Product Overview 2011
EcoEnergy Catalogue 081110
[ ПРОДУКТИ ] -> Кабели и проводници -> Проводници за въздушно окачване
Проводници за въздушно окачване
Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB


Крис 94 – електроапаратура, електрооборудване, електроинженеринг, електромонтаж, окабеляване, ветрогенератори, търговия с електроматериали, кабели и проводници, вятърни генератори, електрически инсталации, честотни управления, мощностни разединители, алтернативни източници на енергия, ABB
Усукани проводници за пренасяне и предаване на електрическа енергия по въздушни електрически мрежи, както и за изграждане на външни въздушни линии за разпределение на електрическа енергия.

АС, АСО, АСУ 0.6/1 Kv. За пренасяне и предаване на електрическа енергия по въздушни електрически мрежи и линии.

ПВО 0.6/1 kV. За свързване на жилаща, постройки и сгради към въздушната електроразпределителна мрежа.

Посочените кабели не изчерпват номенклатурата на фирмата. За повече информация ни потърсете или изпратете запитване!
Тип

Технически данни

Брой жила

Сечение/ mm2

АС
Неизолирани Al-стоманени проводници

U0/U – 0.6/1 kV

БДС 1133-89

1

16 ÷ 400

АСО
Неизолирани Al-стоманени проводници

U0/U – 0.6/1 kV

БДС 1133-89

1

150 ÷ 700

АСУ
Неизолирани Al-стоманени проводници

U0/U – 0.6/1 kV

БДС 1133-89

1

120 ÷ 400

ПВО
Проводник за въздушно окачване

U0/U – 0.6/1 kV

БДС 6766-81

1

6 ÷ 70Посочените кабели не изчерпват номенклатурата на фирмата. За повече информация ни потърсете или изпратете запитване!
 
a
 
Оставете вашите мнения и
препоръки или разгледайте тези,
които са записани...

a
 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ-ИСУ

EN ISO 9001

OHSAS 18001

EN ISO 14001

УДОСТОВЕРЕНИЕ
СТРОИТЕЛНА КАМАРА

a
 
Интересувате ли се от електронна търговия и пазарувате ли през интернет?
Да
Не
Да, но рядко
Да, редовно
a
© 2005 КРИС bgwebsite.com